Tuesday, February 7, 2012

Sisi Mengharukan - Investigasi Tan Malaka di Hongkong

Setelah mengalami pertempuran antara pasukan Nippon dengan Tentara Ke-19 Cina di Shanghai — perebutan Benteng Woosung, dimenangkan pasukan Jepang. Dari Shanghai Tan Malaka, yang telah menggunakan nama Ong Soong Lee, beralih ke Kowloon.Daerah perumahan Tan Malaka menumpang, di Szu Chuan Road, Shanghai, habis terbakar dan dijarah orang isi rumah-rumah di blok tersebut — beruntung paspor Tan Malaka

No comments:

Post a Comment