Sunday, February 12, 2012

Ibnu Hajar al-Haitsami ”Anak Batu dari Mesir…

Dalam dunia intelektual islam, terdapat seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar. Setelah di telilti, ternyata Ibnu Hajar itu ada dua. Ibnu Hajar Al-Askolani dan Ibnu Hajar Al-Haitasmi. Keduanya bukanlah ulama sembarangan, tetapi ulama sejati yang melahirkan ratusan karya Ilmiyah. Ibnu Hajar Al-Askolani lebih dikenal dengan ilmu hadisnya, ini terlihat jelas pada karya beliau yang berjudul ''

No comments:

Post a Comment